Heter pappa Knutte måste ju valparna ha MC-namn
Så här ser han ut Stenrikas Karska Knutte.
Och här är mamma Duritzans Beatrice.