Urho Kekkonen (Teddy)


Urho valpporträtt


Teddy (Urho) for 23/1

Den ursprungliga tanken var att Franklin skulle flytta till detta hem. Men när Monica kom för att hämta sin valp var inte Franklin särskilt intresserad. Urho däremot tydde sig markant till henne så vi accepterade valparnas önskemål och så blev det Urho – numer kallad Teddy som fick flytta söderöver.

Jag får små meddelanden från Teddy då och då vilket glädjer mig mycket.

Dessutom träffar jag honom på träffarna på Storegård. Han har verkligen utvecklats till en härlig hund. Tack till matte Monica som format honom till den han nu är <3