Populus (Poppe)

En liten bildbukett på fina Poppe: