Tuva-gruppen


Tuvas valpar:
Divina Comedia-kullen 11 aug. 2006
Stjärnkullen 23 jan. 2009
Tjuvkullen 5 jan. 2013

Beas valpar:
MC-kullen 31 maj 2009
Presidentkullen 13 nov. 2011

Schön-Martinsson:
Lyckselekullen 26 juli 2016